آدم ها مثل کتاب ها هستند!!

*بعضی از آدم ها جلد زرکوب دارند.بعضی جلد سخت و

 

 بعضی جلد نازک.

 

*بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با

 

کاغذ خارجی.

 

*بعضی از آدم ها ترجمه شده اند.

 

*بعضی از آدم ها تجدید چاپ می شوند و بعضی از آدم ها

 

فتوکپی یا رونوشت آدم های دیگرند.

 

*بعضی از آدم ها عنوان و تیتر دارند. فهرست دارند

 

 و روی پیشانی بعضی آدم ها نوشته اند:

 

 

حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است.

 

*بعضی از آدم ها قیمت روی جلد دارند. بعضی از آدم ها

 

 با چند درصد تخفیف به فروش می رسند

 

 و بعضی از آدم ها بعد از فروش  پس گرفته نمی شوند.

 

*بعضی از آدم ها نمایشنامه اند و در چند پرده نوشته

 

می شوند.

 

 

 بعضی از آدم ها فقط جدول و سرگرمی و معما دارند و

 

بعضی از آدم ها معلومات عمومی هستند.

 

*بعضی از آدم ها خط خوردگی دارند و بعضی از آدم ها

 

غلط چاپی دارند.

                             قیصر امین پور

/ 4 نظر / 15 بازدید
سیامک

~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ مطالبتون عالیه.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~دوست من. ~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ به من هم يك~$$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~سري~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~ميزني~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضورسبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~..دوست عزیز..~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*

آشناي قدیمی

سلام سرم خیلی شلوغه. مطالب خیلی جالبی بود. هر کدوم یک دنیا مفهوم داره. موفق باشی.

مهران ب

سلام ممنون که بهم سرزدی من آپم بیا پیشم پل نیومن در83سالگی در گذشت........

یک نفر

بعضی از آدمها را که می خوانی عاشقشان می شوی و برخی را تنها دوست می داری و برخی را که می خوانی دچار نفرت می شوی. موفق باشی.