وای بر شما......!!

عشق چیست؟

 

عاشق کیست؟

 

2سوال...آیا فقط همین 2 سوال می تواند نشان دهد که آیا

 

کسی عاشق هست؟؟ یا...؟

 

آیا معنی عشق را از معنی این 2 سوال می توان فهمید؟

 

نه.......!!!!!

 

عشق را باید تجربه کرد نه تعریف!

 

عشق را باید با نکاه آموخت نه با دفتر و کتاب!

 

عشق را باید از نگاه عاشق دید نه فارغ!

 

عشق را باید با عاشق درک کرد نه با آدم بی دل!

 

ای آدمیان ، ای زمینیان آیا عشق را در جای دیگر یافتید؟؟

 

اگر نه...چرا؟!

 

چرا عشق بزرگ را در آسمان ، در زمین و در همه جا نیافتید؟!

 

ای خاکیان...ای وابستگان به زمین..چرا چشم های خود را بر روی

 

عشق ازلی بسته اید؟!

 

وای بر شما ای بی دلان..ای عاشقان بی هوا..ای وابستگان بی صفا

 

ای مرغکان بی نوا.....!!

/ 2 نظر / 5 بازدید
شیوا

عشق با مردن شیرین و فرهاد, لیلی و مجنون خاک شد... به منم سر بزنید. خوشحال میشم.[گل][خداحافظ]

محمد

باهات موافق نیستم !!!!