بگردی هست !

عشق مانند هواست ...

           همه جا موجود است ...

 

       تو نفس هایت را قدری جانانه بکش ...

/ 1 نظر / 6 بازدید
اخسسثهد

|>سلام به تو دوست خو بم ,,,,,,,,,,,,,,,,, |میخواستم نظرشما در باره وبم بدونم| '"",||_____ |_..._.. .__________________|====_|___|..,]| "(@ )'(@ )"'"""""""""""""''"""(@)'(@)"""""(@) اگه خوشت اومد رو تبلیغ های ما هم کلیک کن تا کمکی برای ما باشه