خوشبختی!!

خوشبختی بر سه ستون استوار است:

فراموش کردن غم های گذشتهلبخند

فراموش نکردن عبرت های گذشتهلبخند

غنیمت شمردن حال و امیدوار بودن به آیندهلبخند

/ 14 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ستاره

آخ دیر رسیدم [ناراحت][ناراحت]

ستاره

آخ دیر رسیدم [ناراحت][ناراحت]

ستاره

آخ دیر رسیدم [ناراحت][ناراحت]

ستاره

آخ دیر رسیدم [ناراحت][ناراحت]

ستاره

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب]

ستاره

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب]

شراره

سلام سلام[نیشخند] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب][هورا][هورا][هورا][هورا][بغل][بغل][بغل][بغل][گل][گل][گل][گل]

ستاره

سلام تارا خوبی؟ من آپ کرده بودم ولی نتونستم خبرت بدم متأسفم واقعا ببخشید ولی دیگه حتما خبر می دم . بیا باشه.

djداودناصری

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][هورا][هورا][هورا][دست][دست][هورا][هورا][خداحافظ]