عشق چیست؟!!

عشق کلمه ایست که بار ها شنیده می شود ولی شناخته نمی شود.
عشق صداییست که هیچ گاه به گوش نمی رسد ولی گوش را کر می کند.
عشق نغمه ی بلبلیست که تا سحر می خواند ولی تمام نمی شود.
عشق رنگیست از هزاران رنگ اما بی رنگ است.
عشق نواییست پر شکوه اما جلالی ندارد.
عشق شروعیست از تمام پایان ها اما بی پایان است.
عشق نسیمیست از بهار اما خزان از آن می تراود.
عشق کوششیست از تمام وجود هستی اما بی نتیجه.
عشق کلمه ایست بی معنی ولی هزاران معنی دارد.
عشق.........
عشق 10 عنصر است اما عنصر آخر

/ 2 نظر / 9 بازدید
بورقاني

سلام بزرگوار ! طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حضرت دوست ! در لیالی پر عظمت قدر اگر سر سجّاده سبز ، دل مهربانتان لرزید و قطره اشکی گوشه ی چشمان پاکتان را نمناک کرد ، در گوشه ای از خلوت علوی خویش به یاد همه محتاجان و ملتمسین دعا ، بیمارانی که تمام امیدشان به این شب هاست وپاي رفتن به مجالس را ندارند ،و بخصوص این عبد عاصی هم دستی بر آسمان بلند کنید شاید خدا به حرمت نفس آسمانی فرشته های زمینی اش گوشه چشمی هم بر ما داشته باشد . حق يارتان التماس دعا [خداحافظ]

عرفان

بزار بهت بگم معنى عشق يعنى چى!!! عشق كيست وچيه؟ جواب عشق يعنى مجرد نوشتن با قلم روى كاغذ نيست بلكه با عشق بايد قلبها رو هديه داد عشق يعنى چكيدن اشك موقعه نامه نوشتن عشق جادهاى دو راهى رو يك راهه مى كنه عشق قلبهاى دو دل رو يك دل مى كنه عشق، عاشق ومعشوق رو يك روح يك جسد مى كنه عشق دستهايى رو كه توى غم فرو رفته رو به سوى شادى مى سپارد عشق يعنى بردن دل از هر كجاى دنيا به جاى ديگه دنيا فرقى نداره اين سمت كره زمين باشى يا اون سمت تنها راه رسيدن به هم نه تلفن ونه نامه فايده داره فقط عشق،،، عشق يعنى رسيدن