مددکاری اجتماعی

                                              درباره مددکاری اجتماعی

 

از نظر آکادمیک مددکاری یکی از رشته های علوم انسانی در زیر مجموعه علوم اجتماعی قرار دارد که هم با عنوان مددکاری اجتماعی و هم تحت عنوان خدمات اجتماعی  شناخته می شود.

هدف این رشته را بهتر است که در تعریفی که در پی می آید ببینیم:

" مددکاری اجتماعی حرفه ایست مبتنی بر دانش، اصول، مهارت و روش ها که هدف از آن کمک به افراد، گروها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانایی ها و امکانات موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کنند و به استقلال نسبی و رضایت خاطر فردی برسند "

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید