ارزانی..!!

چه کسی میگوید که گرانی این جاست؟

 

 

 

دوره ارزانی است!

 

 

 

چه شرافت ارزان!

 

 

 

تن عریان ارزان!

 

 

 

و دروغ از همه چی ارزان تر!

 

 

 

آبرو قیمت یک تکه نان!

 

 

 

و چه تخفیف بزرگی خورده است

 

 

، قیمت هر انسان!!!..

 

/ 0 نظر / 6 بازدید